SZOLGÁLTATÁSOK

vezetői hatékonyság tréning

Minden szervezetben szükség van vezetésre, a funkciót ellátó vezetőkre. Embereket irányítani ugyanúgy meg kell tanulni, mint értékesíteni vagy egy termék minőségét ellenőrizni; a képesség és ambíció önmagában nem elég. A vezetőnek el kell érnie, hogy a munkatársai kövessék, s ne csak az utasításait hajtsák végre.

Követők nélkül nincs jó vezető. Az alábbiakban azokat a főbb szempontokat mutatjuk meg, amelyeket egy vezetőnek meg kell tanulnia, ha azt akarja, hogy az emberei kövessék is. A programjaink ezeket a vezetői képességeket és tudásokat segítenek elsajátítani olyan összeállításban, amit az aktuális cégigények és sajátosságok megkívánnak.

Vezetői alapismeretekA résztvevők megismerkednek a hatékony vezető eszköztárával, megismerik az egyes eszközök működését, praktikumait, előnyeit, esetleges buktatóit. Megtanulják alkalmazni a delegálást és a direkt irányítást, a vezetői motiváció eszköztárát, s a célkijelölés mozgósító erejét, csoportjukra vagy egyénekre szabva. Megismerik a belső ügyfélkapcsolatokban a nyertes-nyertes helyzetek feltételeit. Megtanulják hatékonyan kifejezni és képviselni az érdekeiket s kéréseiket nehéz, kényes helyzetekben is. Megtanulják meghallgatni és megérteni a munkatársaikat.

Felismerik a konfliktusos helyzetek mozgatórugóit s ezek megoldási útjait. Saját példáikon, helyzeteiken keresztül rátekintenek viselkedési és kommunikációs stílusukra és ennek a környezetükre gyakorolt hatására. Megtanulnak visszajelezni, kritikát és dicséretet megfogalmazni. Olyan kommunikációs eszközökkel gazdagodnak, melyekkel hosszú távon nagyobb személyes és szervezeti hatékonyságot érnek el.

Vezetői attitűd, szemléletmód


A résztvevők felismerik, hogy a vállalatban betöltött szerepüknek mi a funkciója. Tudatosítják, hogy sok, különböző tudású, habitusú és szerepű munkatársuk működését kell koordinálni és irányítani. Megismerik, milyen kompetenciák segítik őket vezetői munkájuk során, módszereket, ötleteket kapnak ezek kifejezéséhez. Megértik a menedzser szó valós jelentését, hogy vezetőként egyszerre képviselik a cégük és munkatársaik érdekeit és szempontjait, s feladatuk, hogy ezeket kommunikálják is.

Világossá válik, milyen vezetői kompetenciákat vár tőlük a cégük, milyen elvárásokat támasztanak velük szemben, ezekhez képest hol tartanak most, s vezetőként hova szeretnének eljutni. Megismerik a vezetői szerepeket, stílusokat, vezetői önismeretet szereznek, mindezt beillesztik a vezetői kultúrába, értékrendbe, s kialakítják a személyes vezetői jövőképüket.

A fejlesztő-támogató vezető eszköztára


A vezetés komplex tevékenység, amelynek sok aspektusa van, és nagy felelősséggel jár. Nemcsak a vállalati célok elérése a feladat, hanem a beosztottak teljesítményének maximalizálása, ösztönözni, motiválni, támogatni munkatársaikat, hogy teljesítményük legjavát nyújtva fejlődhessenek.
A jó vezető felismeri, hogy a csapatában kik, milyen kompetenciákkal rendelkeznek, és hogy milyen egyéni fejlesztési irányokat jelöljön ki az együttműködésben rejlő erők maximalizálása érdekében. Ez nem pusztán egy vezetői eszköztárat jelent, hanem munkatársi viszonyt, amelyben a vezető és beosztottja között kiegyensúlyozott és hatékony partnerség alakul ki. A fejlesztő-támogató szemléletű vezető munkatársaival rendszeresen együttműködik, részt vesz az egyéni célkijelölésben, a nyomon követésben, s a teljesítményértékelés mellett a teljesítmény eléréséből is hatékonyan kiveszi a részét. Eléri, hogy beosztottjai saját munkájukért felelősséget vállaljanak, nehézségeik esetén segítséget kérjenek, ne pusztán teljesítményükben, hanem személyes készségeik terén is folyamatosan fejlődjenek. Természetesen a teljesítménymenedzsment során mutatott jó vezetői működésnek vannak általános érvényű elvei és praktikái (jó cél megfogalmazása, egyénre szabott motiválás, értékelési hibák elkerülése, értékelő beszélgetés levezetése, coaching eszközök), melyeket a tréning során a résztvevők elsajátítanak.
Készségfejlesztő programok…

Amióta Csíkszentmihályi Mihály megalkotta a flow fogalmát, szinte tudományos rangra emelte a jelenséget, amit már a régi görögök is gyakran hangoztattak - hogy jól dolgozni jó érzést teremt! Elérésének alapja egy belső igényesség, ami folyamatosan tanulásra, fejlődésre késztet. Programjaink összeállításakor a megbízókkal közösen azonosítjuk be a fejlesztési területeket, az erősítendő készségeket.

Figyelembe vesszük, hogy mindenki másféle attitűddel, szokásokkal rendelkezik, az együttműködés során a különbözőségek sokszínűségére alapozunk. Az egyes témákban szeretnénk olyan módszereket, alternatívákat mutatni, amelyek megismerésével a résztvevők maguk kezdenek kipróbálni új dolgokat.

KAPCSOLAT

CRM form will load here
We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies