Loading...

Vezetői hatékonyság tréning

Vezetői hatékonyság tréning

 

Minden szervezetben szükség van vezetésre, a funkciót ellátó vezetőkre. Embereket irányítani ugyanúgy meg kell tanulni, mint értékesíteni vagy egy termék minőségét ellenőrizni; a képesség és ambíció önmagában nem elég. A vezetőnek el kell érnie, hogy a munkatársai kövessék, s ne csak az utasításait hajtsák végre.

Követők nélkül nincs jó vezető. Az alábbiakban azokat a főbb szempontokat mutatjuk meg, amelyeket egy vezetőnek meg kell tanulnia, ha azt akarja, hogy az emberei kövessék is. A programjaink ezeket a vezetői képességeket és tudásokat segítenek elsajátítani olyan összeállításban, amit az aktuális cégigények és sajátosságok megkívánnak.

Vezetői alapismeretek
 

A résztvevők megismerkednek a hatékony vezető eszköztárával, megismerik az egyes eszközök működését, praktikumait, előnyeit, esetleges buktatóit. Megtanulják alkalmazni a delegálást és a direkt irányítást, a vezetői motiváció eszköztárát, s a célkijelölés mozgósító erejét, csoportjukra vagy egyénekre szabva. Megismerik a belső ügyfélkapcsolatokban a nyertes-nyertes helyzetek feltételeit. Megtanulják hatékonyan kifejezni és képviselni az érdekeiket s kéréseiket nehéz, kényes helyzetekben is. Megtanulják meghallgatni és megérteni a munkatársaikat.

Felismerik a konfliktusos helyzetek mozgatórugóit s ezek megoldási útjait. Saját példáikon, helyzeteiken keresztül rátekintenek viselkedési és kommunikációs stílusukra és ennek a környezetükre gyakorolt hatására. Megtanulnak visszajelezni, kritikát és dicséretet megfogalmazni. Olyan kommunikációs eszközökkel gazdagodnak, melyekkel hosszú távon nagyobb személyes és szervezeti hatékonyságot érnek el.

Vezetői attitűd, szemléletmód
 

A résztvevők felismerik, hogy a vállalatban betöltött szerepüknek mi a funkciója. Tudatosítják, hogy sok, különböző tudású, habitusú és szerepű munkatársuk működését kell koordinálni és irányítani. Megismerik, milyen kompetenciák segítik őket vezetői munkájuk során, módszereket, ötleteket kapnak ezek kifejezéséhez. Megértik a menedzser szó valós jelentését, hogy vezetőként egyszerre képviselik a cégük és munkatársaik érdekeit és szempontjait, s feladatuk, hogy ezeket kommunikálják is.

Világossá válik, milyen vezetői kompetenciákat vár tőlük a cégük, milyen elvárásokat támasztanak velük szemben, ezekhez képest hol tartanak most, s vezetőként hova szeretnének eljutni. Megismerik a vezetői szerepeket, stílusokat, vezetői önismeretet szereznek, mindezt beillesztik a vezetői kultúrába, értékrendbe, s kialakítják a személyes vezetői jövőképüket.

A fejlesztő-támogató vezető eszköztára
 

A vezetés komplex tevékenység, amelynek sok aspektusa van, és nagy felelősséggel jár. Nemcsak a vállalati célok elérése a feladat, hanem a beosztottak teljesítményének maximalizálása, ösztönözni, motiválni, támogatni munkatársaikat, hogy teljesítményük legjavát nyújtva fejlődhessenek.
A jó vezető felismeri, hogy a csapatában kik, milyen kompetenciákkal rendelkeznek, és hogy milyen egyéni fejlesztési irányokat jelöljön ki az együttműködésben rejlő erők maximalizálása érdekében. Ez nem pusztán egy vezetői eszköztárat jelent, hanem munkatársi viszonyt, amelyben a vezető és beosztottja között kiegyensúlyozott és hatékony partnerség alakul ki. A fejlesztő-támogató szemléletű vezető munkatársaival rendszeresen együttműködik, részt vesz az egyéni célkijelölésben, a nyomon követésben, s a teljesítményértékelés mellett a teljesítmény eléréséből is hatékonyan kiveszi a részét. Eléri, hogy beosztottjai saját munkájukért felelősséget vállaljanak, nehézségeik esetén segítséget kérjenek, ne pusztán teljesítményükben, hanem személyes készségeik terén is folyamatosan fejlődjenek. Természetesen a teljesítménymenedzsment során mutatott jó vezetői működésnek vannak általános érvényű elvei és praktikái (jó cél megfogalmazása, egyénre szabott motiválás, értékelési hibák elkerülése, értékelő beszélgetés levezetése, coaching eszközök), melyeket a tréning során a résztvevők elsajátítanak.
Készségfejlesztő programok…

Amióta Csíkszentmihályi Mihály megalkotta a flow fogalmát, szinte tudományos rangra emelte a jelenséget, amit már a régi görögök is gyakran hangoztattak - hogy jól dolgozni jó érzést teremt! Elérésének alapja egy belső igényesség, ami folyamatosan tanulásra, fejlődésre késztet. Programjaink összeállításakor a megbízókkal közösen azonosítjuk be a fejlesztési területeket, az erősítendő készségeket.

Figyelembe vesszük, hogy mindenki másféle attitűddel, szokásokkal rendelkezik, az együttműködés során a különbözőségek sokszínűségére alapozunk. Az egyes témákban szeretnénk olyan módszereket, alternatívákat mutatni, amelyek megismerésével a résztvevők maguk kezdenek kipróbálni új dolgokat.