Loading...

Tárgyalástechnika tréning

Tárgyalástechnika tréning


A tárgyalás valójában egy speciális kommunikációs helyzet, amelyben a résztvevő feleknek egymás szempontjait figyelembe véve kell elérniük egy kölcsönösen előnyös, de legalábbis elfogadható megállapodást. A specialitását az adja, hogy minden résztvevő saját maga számára minél több előnyt szeretne, a másiknak pedig annyit, hogy a szerződés megköttessen. Emiatt taktikáznak, információkat tartanak vissza, esetenként nyertes-vesztes helyzeteket próbálnak teremteni.

A képzésen megtárgyaljuk azokat a hatalmi mutatókat, amelyekkel nyomást lehet gyakorolni a tárgyalófélre, illetve elkerülni azt, ha ők szeretnének befolyásolni bennünket. Megbeszéljük a felvett pozíció és a valódi érdek közti különbséget. Gyakoroljuk azokat a lépéseket, amelyekkel úgy lehet elérni a megállapodást, hogy nem kockáztatjuk az előnytelen üzletet, vagy az üzlet meghiúsulását, együttműködő partner esetén pedig kölcsönösen előnyös megállapodáshoz segít. Természetesen itt is a tapasztalati tanulás módszerét alkalmazzuk, mint minden programunknál.
Külön figyelmet fordítunk a testbeszéd jelentőségére. Tréningrésztvevőink megtapasztalhatják a magyar és külföldi tárgyalópartnerek sajátosságait és megismerhetik azokat a jeleket, amelyek sikerre viszik a tárgyalást.